وابستگی سازمانی

University of Isfahan

Impact Factor بالاترین
44.002
CiteScore بالاترین
16.88
بیشترین ارجاع مقاله
277
میانگین ارجاعات کل به مقالات
6.5538

رتبه بندی پايگاه استنادي علوم جهان اسلامسرویس Sciexplore دانشگاه ، امکان مرور تمامی شاخص های علم سنجی ومنابع علمی - پژوهشی منتشر شده توسط اعضای این دانشگاه در سراسر جهان را به نمایش میگذارد. هم اکنون داده های مرتبط با دانشگاه از پایگاه های اسکوپوس و وب آو ساینس در اینجا به صورت یکپارچه جمع آوری شده است.
پشتیبانی فنی و نرم افزاری شرکت یابش